En compliment amb el que s’estableix en la Llei 34/2002 d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa dels següents aspectes legals:

Propietat del lloc web

Titular del lloc web: GRUP COOPERATIU TEB (TALLER ESCOLA BARCELONA SCCL), és una cooperativa inscrita en el Registre Central de Cooperatives de Catalunya, amb el núm 692. El seu domicili és Carrer de Fernando Pessoa 54-64, 08030 de Barcelona, NIF F08388043.

Condicions generals d’ús

El portal web https://teb.org té per objecte facilitar al públic, en general, el coneixement de les activitats que aquesta organització realitza i dels productes i serveis que presta, per al desenvolupament de la seva activitat. L’ús de qualsevol de les funcionalitats del lloc web implica l’expressa i plena acceptació de les condicions aquí exposades, sense perjudici d’aquelles particulars que poguessin aplicar-se a alguns dels serveis concrets oferts a través del lloc web. El titular del lloc web es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el seu web o en la configuració i presentació d’aquesta. A fi de mantenir actualitzada la informació publicada en el portal web, els continguts de la mateixa podran ser modificats, corregits, eliminats o afegits en qualsevol moment, per la qual cosa serà convenient comprovar la vigència o exactitud dels mateixos acudint a les fonts oficials.

Propietat intel·lectual, industrial i frames

Tots els elements que formen el lloc web, així com la seva estructura, disseny, codi font, així com els logotips, marques i altres signes distintius que apareixen en aquesta, són titularitat de TEB Grup Cooperatiu o dels seus col·laboradors i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges i altres elements gràfics continguts en el lloc web. El titular del lloc web prohibeix expressament la realització de “framing” o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts del nostre lloc web. L’ús dels continguts ha de respectar el seu llicenciament particular. De tal manera el seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida excepte prèvia i expressa autorització del titular del lloc web TEB. Únicament s’autoritza la reproducció total o parcial dels textos i continguts proporcionats pel lloc web, sempre que concorrin totes i cadascuna de les següents condicions: Es mantingui la integritat dels continguts, documents o gràfics. Se citi expressament al titular del lloc web com a font i origen d’aquells. El propòsit i la finalitat de tal ús sigui compatible amb els fins de la web i / o activitat del titular del lloc web. No es pretengui un ús comercial, quedant expressament prohibides la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilación. Qualsevol altre ús haurà de ser comunicat i autoritzat pel titular del lloc web, prèvia i expressament. Respecte a les cites de productes i serveis de tercers, el titular del lloc web reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en la web l’existència de drets ni de cap responsabilitat sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació. El titular del lloc web declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que el nostre lloc web poguéssim estar violant els seus drets, preguem que es posi en contacte amb el titular del lloc web.

Responsabilitat

El titular del lloc web no garanteix la inexistència d’errors en l’accés a la web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que el titular del lloc web desenvoluparà els seus millors esforços per a, en el seu cas, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los. Tant l’accés al lloc web, com l’ús que pugui fer-se de la informació continguda en els mateixos és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza. El titular del lloc web no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de la forma independent a la pàgina web https://teb.org. No obstant això i en compliment del que es disposa en la LSSI, el titular del lloc web es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de manera activa en la retirada o en el seu cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, preguem que es posi en contacte amb el titular del lloc web. El titular del lloc web no es responsabilitza de les contestacions que es realitzin a través de les diferents adreces de correu electrònic que apareixen en el seu lloc web, per la qual cosa en cap cas podrà derivar-se efecte jurídic vinculant d’aquestes.

Links o enllaços

Els enllaços continguts en el nostre lloc web poden dirigir a continguts Web de tercers. L’objectiu d’aquests enllaços és únicament facilitar-li la cerca dels recursos que li puguin interessar a través d’Internet. No obstant això, aquestes pàgines no pertanyen al titular del lloc web, ni fa una revisió dels seus continguts i, per això, el titular del lloc web no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen relació entre el titular del lloc web i de les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars d’altres llocs on es trobin. El titular del lloc web tampoc pot fer-se responsable del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l’accés o ús d’aquesta. Els enllaços en el lloc web https://teb.org hauran de respectar les següents condicions:

  • L’establiment de l’enllaç no suposarà cap mena d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de Grup cooperatiu TEB de la pàgina que realitza l’enllaç.
  • La pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç no contindrà informacions amb continguts que siguin il·lícits, discriminatoris, contraris als principis ètics comunament acceptats o atemptin contra l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.
  • El titular del lloc web pot sol·licitar que es retiri un enllaç al seu web, sense necessitat d’al·legar causa. En aquest cas, la pàgina que hagi realitzat l’enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació del titular del lloc web.
  • No es responsabilitza de cap manera ni garanteix la claredat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l’establiment de l’enllaç pugui oferir. L’usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l’accés a la pàgina web de l’enllaç.
  • La pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç no podrà contenir marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents al titular del lloc web excepte aquells signes que formin part del mateix enllaç.

Protecció de dades personals

Per a aquells casos que es recaptin, tractin o emmagatzemin dades personals, es farà de conformitat amb la Política de Privacitat publicada en la pàgina web i que pot consultar-se al peu o footer del lloc web.

Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d’aquest Portal, serà la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita al lloc web o de l’ús dels serveis que en ell es puguin oferir, el titular del lloc web i l’Usuari acorden sotmetre’s als jutges i tribunals del domicili l’Usuari, sempre que aquest estigui situat en territori espanyol i actuï en condició de consumidor. En cas contrari, la submissió serà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, Espanya.

Contacte:

C/ Carrer de Fernando Pessoa 54-64,
08030 de Barcelona
Email: teb@teb.org
Tel. 93 360 03 87
www.teb.org

Finalitats:

Tràmits administratius. Gestions de trànsit, herències, escriptures o altres encàrrecs administratius
Gestions de trànsit, herències, escriptures o altres encàrrecs administratius: Gestions de trànsit, herències, escriptures o altres encàrrecs administratius
Gestió de clients: Gestió de clients / proveïdors, comptable, fiscal i administrativa
Gestió de potencials: Gestió de clients potencials i contactes
Protecció de dades: Protecció de Dades i privacitat de la informació
Gestió Qualitat: Certificació ISO Qualitat
Consultes Website: Resposta a consultes rebudes a través del formulari electrònic de la web
Comunicacions comercials: Màrqueting, publicitat i prospecció comercial Borsa de treball: Selecció de personal

Legitimació:

Tràmits Administratius: Consentiment explícit de l’interessat
Comptabilitat, fiscalitat i tresoreria: Obligació jurídica del responsable del tractament
Gestió de clients: Existència d’una relació contractual amb l’interessat mitjançant contracte o precontracte
Gestió de potencials: Existència d’una relació contractual amb l’interessat mitjançant contracte o precontracte
Protecció de dades: Obligació jurídica del responsable del tractament
Gestió Qualitat: Interès legítim del responsable del tractament o de tercers
Consultes Website: Consentiment explícit de l’interessat
Comunicacions comercials: Consentiment explícit de l’interessat

Conservació:

Tràmits Administratius: Durant un termini de 6 anys a partir de l’última confirmació d’interès
Comptabilitat, fiscalitat i tresoreria: Durant un termini de 5 anys a partir de l’última confirmació d’interès
Gestió de clients: Durant un termini de 5 anys a partir de l’última confirmació d’interès
Gestió de potencials: Durant un termini d’1 any a partir de l’última confirmació d’interès
Protecció de dades: Durant un termini de 5 anys a partir de l’última confirmació d’interès
Gestió Qualitat: Durant un termini de 5 anys a partir de l’última confirmació d’interès
Consultes Website: Durant un termini d’1 any a partir de l’última confirmació d’interès
Comunicacions comercials: Mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat
Borsa de treball: Durant un termini d’1 any a partir de l’última confirmació d’interès

Destinataris:

Tràmits Administratius: Administració pública amb competència en la matèria
Comptabilitat, fiscalitat i tresoreria: Administració Tributària; Bancs, caixes d’estalvis i caixes rurals
Gestió de clients: Administració Tributària; Bancs, caixes d’estalvis i caixes rurals
Protecció de dades: Administració pública amb competència en la matèria. Agència Espanyola de Protecció de Dades Gestió Qualitat. Entitats de certificació ISO
Transferències internacionals: No realitzem transferències internacionals de les seves dades

Procedència:

Tràmits Administratius Clients: El propi interessat o el seu representant legal
Comptabilitat, fiscalitat i tresoreria Clients: El propi interessat o el seu representant legal Proveïdors: El propi interessat o el seu representant legal
Gestió de clients Clients: El propi interessat o el seu representant legal
Gestió de potencials Potencials: El propi interessat o el seu representant legal
Protecció de dades Emprades: El propi interessat o el seu representant legal
Gestió Qualitat Emprats: El propi interessat o el seu representant legal
Consultes Website Contactes web: El propi interessat o el seu representant legal
Comunicacions comercials Clients: El propi interessat o el seu representant legal Potencials: El propi interessat o el seu representant legal
Borsa de treball Candidats d’ocupació: El propi interessat o el seu representant legal

Drets:

Vostè té dret a accedir a les seves dades, rectificar-los, suprimir-les, limitar o oposar-se al seu tractament, a la seva portabilitat, a retirar el seu consentiment i presentar reclamacions davant l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de protecció de Dades). Més informació en la nostra “Política de Privacitat i Protecció de Dades”.