Skip to main content
AccessibilitatLectura Fàcil

Nou Codi d’Accessibilitat de Catalunya

By 03/06/2024No Comments
una persona llegint un text en lectura fàcil

Enfocament innovador en Accessibilitat Cognitiva

Catalunya ha aprovat recentment el Codi d’accessibilitat de Catalunya a través del Decret 209/2023, així es compleixen les directrius internacionals de la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. Publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el 28 de novembre de 2023, aquest codi reemplaça a l’anterior (decret 135/1995) i introdueix alguns canvis significatius.

Millores d’accessibilitat en dissenys nous

El nou codi, compost per 199 articles, prioritza tres àrees principals. En primer lloc, estableix més exigències del estàndards d’accessibilitat per a espais recentment dissenyats, assegurant la inclusió de tothom des del principi.

Renovació d’entorns existents

Reconeixent la importància de la inclusió en entorns establerts, el codi fomenta la transformació i millora d’entorns ja existents. Una característica destacada és l’enfocament dedicat a l’accessibilitat cognitiva, reconeixent i abordant les diverses necessitats de les persones amb discapacitats cognitives.
Amb la finalitat de promoure les millors pràctiques, el codi introdueix una certificació distintiva de qualitat per a establiments, espais i municipis. Aquest reconeixement s’atorga a aquells que superen les condicions obligatòries d’accessibilitat física, sensorial i cognitiva.

Quan entra en vigor?

Està programat per a entrar en vigor el 29 de febrer de 2024, encara que el codi inclou un règim transitori, és a dir, fins que tothom es pugui adaptar als nous estàndards d’accessibilitat. Hi haurà diversos terminis per a projectes, plans i productes d’ús públic. La incorporació de l’accessibilitat cognitiva en el nou codi reflecteix una clara intenció de fomentar una societat inclusiva on tothom pugui participar en activitats diàries de manera autònoma. Des del TEB continuem treballant per aconseguir aquest objectiu.

En aquest enllaç pot consultar-se el Decret 209/2023, pel qual s’aprova el nou Codi d’accessibilitat de Catalunya.

una persona llegint un text en lectura fàcil