Skip to main content
Neteja

TEB incorpora 78 treballadors amb discapacitat el darrer any

By 24/07/2018abril 15th, 2024No Comments
TEB Vallès expandeix la producció alimentària. Foto de treballadors d'alimentació

TEB ha incorporat 78 treballadors amb discapacitat durant l’any 2017, segons dades consolidades difoses a les darreres assemblees de les cooperatives del Grup.

Així doncs, el Grup dóna feina ja a 626 persones amb discapacitat als seus centres especials de treball, 579 de les quals d’especial dificultat. La xifra suposa ja més d’un 8% del total de l’ocupació a Catalunya de persones amb discapacitat d’especial dificultat en l’àmbit no lucratiu.

Els col·lectius reconeguts com a especials dificultats dintre de la discapacitat són les persones amb discapacitat intel·lectual, problemes de salut mental, i discapacitat física i/o sensorial de més del 65%. Aquest augment ha estat possible gràcies a dos factors principals: per una banda la incorporació d’una nova cooperativa i els seus treballadors al Grup, TEB Bellvitge,  per l’altra, un increment de la facturació anual de gairebé 2 milions d’euros.

Més de 1000 persones ateses

El Grup Cooperatiu TEB supera àmpliament ja les 1.000 persones ateses, en diferents àmbits:
• 626 persones amb discapacitat als centres especials de treball,
• 220 professionals de suport,
• 179 persones usuàries dels centres ocupacionals,
• 79 persones vivint en serveis de Llar-Residència i Suport a la pròpia llar,
• 28 persones tutelades,
• 180 esportistes federats.

Creixement dels ingressos i de la facturació

TEB ha facturat l’any 2017 15 milions d’euros, gairebé 2 milions més que l’any anterior, gràcies principalment a la millora de les seves activitats industrials i de serveis per a tercers, així com de la bona evolució de les marques pròpies de pintura, eliminaolors i alimentació. En aquest sentit, si afegim les subvencions i bonificacions, els ingressos totals consolidats són ja de més de 22 milions d’euros anuals.

Reptes per a 2018

  • A més de l’aprovació dels comptes de resultats, les darreres assemblees de juny han reflexionat sobre els principals reptes del Grup per a 2018. Entre altres, destaquen:
  • Crear una nova marca pròpia d’alimentació saludable per al mercat interior.
  • Consolidar noves línies de treball en el sector serveis, com ara els serveis de consergeria, així com crear una cooperativa de segon grau per als repartiments a domicili per ampliar la seva eficiència i abast.
  • Potenciar el rol del nou centre de treball de TEB/Bon Pastor també com a espai logístic de suport a TEB/Sant Andreu.
  • Desplegar un nou model de servei per a les llars residències i pisos tutelats de TEB Habitatge més eficient, flexible i centrat en la persona. Incorpora nous perfils professionals, incloent-hi un suport tècnic per centralitzar el manteniment i gestions dels habitatges, i un suport educatiu més especialitzat format per treballadors familiars i educadors socials.
  • Aprofundir en la formació dels treballadors i professionals dels centres especials de treball en àmbits diversos.
    Crear nous espais estables i accessibles de participació per als treballadors del centre especial de treball.